místo pro děti

Starodubečská 413, Praha 10, 10700

tel: 272 701 838
fax: 272 702 414
reditel@zsdubec.cz

 

Kdo si hraje nezlobí !

Zájmové kroužky

Ve školním roce 2013/14 uvažujeme o nabídce následujících kroužků a zájmových aktivit:

 • výtvarný kroužek – 1.stupeň
 • výtvarný kroužek – Artefilie – 2.stupeň
 • pohybové hry – 1.ročník
 • sportovní hry – 2. a 3.ročník
 • míčové hry – 4. a 5.ročník
 • keramika
 • balet
 • pěvecký kroužek – 1.stupeň
 • pěvecký kroužek – 2.stupeň
 • informatika – začátečníci
 • informatika – pokročilí
 • čtenářský kroužek – 1.stupeň
 • šikovné ruce – 1.stupeň (1xměsíčně 2h.)
 • divadelní kroužek – 5.-9.ročník
 • turistický kroužek – 2.-5.ročník

Doba konání a výše poplatků budou zveřejněny v přípravném týdnu stejně jako rozvrhy tříd.