místo pro děti

Starodubečská 413, Praha 10, 10700

tel: 272 701 838
fax: 272 702 414
reditel@zsdubec.cz

Základní škola Dubeč - škola pro děti

Jsme úplnou základní školou s prvním až devátým ročníkem, navíc s přípravnou třídou, určenou především dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem s odkladem školní docházky. Škola se nachází v Praze-Dubči, okrajové části Prahy 10. Škola je spádová pro Dubeč, Dolní Měcholupy, Štěrboholy a Koloděje, kde jsou pouze prvostupňové ZŠ. Jsme rovněž kmenovou školou pro Klokánek (Fond ohrožených dětí) ze sousedních Štěrbohol.

Mezi naše priority patří:
  • poskytnout dětem kvalitní základní vzdělání při zachování rovnováhy vzdělávací a výchovné složky
  • pomoci jim orientovat se v životních hodnotách a postojích
  • rozvíjet jejich individuální vlohy a zájmy, které se stávají důležitými v procesu profesionální orientace žáků
  • motivovat naše žáky k celoživotnímu vzdělávání.

Škola vzdělává 337 žáků. Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí u ředitele školy. 

 Většinu předmětů učí kvalifikovaní učitelé, kteří se průběžně dále vzdělávají, dle aktuálních nabídek MŠMT.