místo pro děti

Starodubečská 413, Praha 10, 10700

tel: 272 701 838
fax: 272 702 414
reditel@zsdubec.cz

Muzikoterapeutická dílna

11.11.2011 11:47

V pátek 11. listopadu navštívila 9. třída v doprovodu tř. učitelky muzikoterapeutickou dílnu v reprezentativní budově Českého muzea hudby v Karmelitské ulici na Malé Straně. Dílna byla velmi zajímavá a zábavná. Poté žáci navštívili expozici výstavy K 170. výročí narození A. Dvořáka. Multimediální formou provádí návštěvníky životem a dílem hudebního skladatele. 

Na závěr devátá třída prošla stálou expozici muzea-hudební nástroje, včetně pozoruhodných nástrojů, např. skleněných harmonik, kladívkového klavíru, na který hrál W. A. Mozart při první návštěvě Prahy atd.. Žáci využili možnosti sami si zahrát na klavír, či vyzkoušet Dvořákův promoční talár z udělení doktorátu na univerzitě v Cambridge.