místo pro děti

Starodubečská 413, Praha 10, 10700

tel: 272 701 838
fax: 272 702 414
reditel@zsdubec.cz

Celostátní projekt MŠMT - VIDEOPOHLEDNICE - „This bus goes through Dubeč“

17.04.2012 17:59

Projekt v AJ se připravoval již dlouhodobě, v podstatě od podzimu 2011. Pracovalo na něm 13 žáků pod vedením angličtinářky, paní učitelky Kondelíkové. Skupina byla smíšená – děti z pátých tříd, šesté třídy, osmé a deváté třídy.
Cílem bylo vytvořit videopohlednici o místě bydliště – tedy o Dubči. Museli jsme splnit časový limit, což obnášelo největší práci – sestříhat poměrně dost natočeného materiálu. Těžko jsme se rozhodovali, co ponecháme a co odstraníme z nahrávky. Nakonec se podařilo – odevzdáno a posláno na MŠMT na DVD nosiči. Kopie obdrží též všechny zúčastněné děti spolu s odměnou na památku.
Nadšení dětí bylo veliké, s chutí si vyzkoušely, co to znamená účinkovat jako „herci“ ve filmu. Místy pracovala tréma, takže se některé záběry a úseky musely natáčet několikrát. Jen namátkou vybírám místa, kde se natáčelo : MŠ v Dubči ( i v interiéru ), Špejchar, Panská zahrada, rybník v Dubči, kostel v Dubečku, MÚ Dubeč.
Za svoji práci a přípravu k natáčení si všechny děti zaslouží velký dík, neboť se musely naučit cizojazyčný text, který obsahoval spoustu obtížné slovní zásoby a nebyl vůbec snadný!