místo pro děti

Starodubečská 413, Praha 10, 10700

tel: 272 701 838
fax: 272 702 414
reditel@zsdubec.cz

Moderní kvalifikovaný učitelský sbor

Široká nabídka volitelných předmětů

Sportovní a volnočasové aktivity

 

plán týdne

      od 26.8. 2013

 • 27.8. úterý
  • 9:00 - pedagogická rada
  • 10:30 - schůzka učitelů event. (Krat., Elznic, Krop., Hlav., Pěk., Kašp., Máš.)
  • 11:00 - schůzka se ŠD (Krat., Mar., Růž.)
 • 28.8. středa
  • opravné zkoušky
   • 9:00 - M
   • 9:00 - Čj
  • 13:00 - provozní porada + BOZP
 • 29.8. čtvrtek
  • opravné zkoušky
   • 9:00 - Aj
 • 30.8. pátek
  • 10:00 - provozní porada, pedagogická rada

      od 2.9. 2013

 • 2.9. pondělí
  • 8:00 - Slavnostní zahájení šk.roku
  • 8:30 - setkáníé TU se žáky ve třídách
  • 10:00 - pedagogická rada
  • 11:00 - zahájen výdej obědů
 • 3.9. úterý
  • 0. + 1.třídy - spec. režim
  • 2. - 9. třídy - třídnické hodiny do 11:40
 • 4.9. středa
  • 0. + 1. třídy - spec.rozvrh
  • 1. - 5. třídy - 4. vyučovací hodiny dle rozvrhu
  • 6. - 9. třída - 5. vyučovacích hodin dle rozvrhu
 • 5.9. čtvrtek
  • 0. + 1. třídy - spec.rozvrh
  • 1. - 5. třídy - výuka dle rozvrhu v plném rozsahu (max. 5 hodin)
  • 6. - 9. třída - výuka dle rozvrhu (max. 6 hodin)
 • 6.9. pátek
  • 0. + 1. třídy - spec.rozvrh
  • 1. - 5. třídy - výuka dle rozvrhu v plném rozsahu (max. 5 hodin)
  • 6. - 9. třída - výuka dle rozvrhu (max. 6 hodin)

Důležité Informace

 • Dne 10.6.2013 byl radou MÚ Dubeč zvolen do funkce ředitele ZŠ Dubeč Mgr. Jan Mareš. Svou funkci začne vykonávat od 1.7.2013.
 • Prohlédněte si fotografie ze ŠvP 2013
 • Naše škola se stará nejenom o vědomosti, ale i o celkové zdraví svých žáků. Uvítali jsme nabídku paní doktorky Švejdové a oslovili rodiče 0., prvních ročníků a páté třídy, aby zvážili možnost vyšetření plosky nohy a držení těla.
  Více informací naleznete v přiloženém textu informovaný souhlas pro vyšetření v ZŠ

   

 

Historie školy

O pátrání po historii naší základní školy se pokusil jeden žák 7. třídy a neměl to vůbec lehké. Posuďte sami.

Z historie ŠKOLY DUBEČ

Důležité kontakty

Co se děje ve škole

Náš soused netopýr - 7. A + 8. A Ve středu 16. 9. jsme absolvovali přednášku o netopýrech, především o těch, kteří žijí v ČR. Přednáška byla stručná, jasná, výstižná a doplněná o ukázky živých netopýrů resp. to byly netopýrky Anežka a Drakula. Tyto samičky jsme si měli možnost i...
Kroužek anglické konverzace proběhne vždy každé úterý v týdnu (kromě volna, svátků...), od 13:50 do 14:45 v budově ZŠ 1. patro, učebna 9. třídy. Přihlášení zájemci si ssebou přinesou vhodné poznámkové sešity nejlépe formátu A5 (A6). Kroužek je uskutečňován bez poplatků.  Vedoucí kroužku. Ing....

krouzek inf

13.09.2013 14:11
Kroužek informatiky začíná v týdnu od 16.9. Skupina začátečníků se bude konat každé pondělí 6.vh od 12.40 do 13.25. Po kružku budou žáci odvedeni na oběd, následně družina. Skupina pokročilýchů se bude konat každý pátek vh od 12.40 do 13.25. Po kružku budou žáci odvedeni na oběd, následně...
Pro první školní den nového školního roku připravujeme slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků. Slavnostní zahájení proběhne v tělocvičně školy. Průběh tohoto slavnostního zahájení necháme zatím zahalen rouškou tajemství. Prvňáčci se se svými rodiči shromáždí v 8:00 před školou u svých nových...
Ve školním roce 2013/2014 bude výuka probíhat podle upraveného Švp. Zavádí se další cizí jazyk, kterým bude ruština. K této volbě jsme přikročili zejména proto, že škola disponuje aprobovanými učiteli, dále proto, že je to jazyk, který má v našem evropském regionu využití a v neposlední řadě i...

Změna webových stránek

16.08.2013 09:34
Jak jste si již jistě všimli naše škola změnila webové stránky. Protože se však budou ještě dobudovávat, omluvte prosím dočasné nedostatky. Důvodem změny neni potřeba změnit vše co fungovalo v předchozím období, ale nutnost přechodu na novou platformu. Doufám, že nám tyto nové stránky budou nakonec...
byl uskutečněn pod vedením paní učitelky Renáty Pěknicové a Blanky Vedrové 1. den         DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ V pondělí jsme se za krásného počasí vydali MHD na dopravní hřiště na Prosek. Děti si zapůjčily kola, koloběžky a auta na baterii. Jezdily...
Při hodnocení výchovně vzdělávací práce školy mohou být některé postoje rodičů a veřejnosti subjektivní. Objektivním ukazatelem jsou výsledky letošního celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd, kde výsledky žáků jsou srovnávány se žáky v celorepublikovém měřítku. Celkově lze říci, že výsledky...

Práce prvňáčků

28.06.2013 22:11
Slohové práce našich prvňáčků
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2012/2013 V letošním školním roce končí docházku 31 žáků z 9.třídy. K dalšímu studiu se rozhodli a byli přijati: 1) SOU    –     dopravní          2...
V těchto dnech třídy 4.A+6.A +7. jsou na škole v přírodě v Hrachově. Pobyt se jim líbí, počasí zatím přeje. Předpokládaný návrat je ve čtvrtek 23.5.2013 v dopoledních hodinách. Třídy 3:a a 3.B mají svou Švp spojenou s výukou plavání. Podle došlých zpráv se jim výuka moc...

Školní akademie

14.05.2013 09:48
Dne 14. 5.  proběhla v místní sokolovně školní akademie. Bohatý program, ve kterém vystoupili žáci všech ročníků, se rodičům a ostatním návštěvníkům líbil.
Dne 10. 5. 2013 jsme opět uspořádali zájezd do Legolandu. Zájezdu se zúčastnilo 52 dětí, které i přes nepřízeň počasí se vrátily nadšené a s přesvědčením, že by jely za rok znovu. Další fotky ve fotogalerii  

Anglie očima dětí

30.04.2013 10:24
Všechno začalo dne 25.4.2013, kdy jsme dali u autobusu rodičům pápá, nastoupili a vyjeli. Cesta nás vedla skrz Německo, Belgii, Nizozemí a Francii. Ve Francii jsme se nalodili na trajekt a po hodině a půl plavby, jsme se dostali opět na pevninu. Tentokrát už ale na levou stranu. Naši páni řidiči...
Ve čtvrtek 7. 2. 2013 bylo na naší škole představení v angličtině. Jeho 1. část byla určena pro žáky 1. stupně a 2. část pro žáky 2. stupně. Již tradičně bylo představení velice kvalitní a všichni se moc nasmáli.
1 | 2 | 3 | 4 >>